مصاحبه روز با برادر علیرضا کرمی خیرآبادی غل و زنجیرکردن زندانی بیهوش در بیمارستان فرشته قاضی برادرعلیرضا کرمی خیرآبادی، زندانی امنیتی ۶۱ ساله ای که روز شنبه در بیمارستان امام خمینی تهران درگذشت در مصاحبه با “روز” اعلام کرد که وی در حالی درگذشت که با غل و

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s