اعتراض مدافعین حقوق بشر به وضعیت ۱۰ فعال سیاسی دربند می‌خواهند سوء ظن بر زندان حاکم شود کاوه قریشی یک هفته پس از انتقال ۱۰ زندانی سیاسی زندان اوین به انفرادی‌های بند ۲۰۹ این زندان، مدافعین حقوق بشر ایرانی نسبت به وضعیت آن‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. عبدالکر

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s