ابراز نگرانی پدر پژمان ظفرمند از وضعیت سلامت فرزندش جرس: پژمان ظفرمند با گذشت چهل و پنج روز هنوز در اعتصاب غذا به سر می برد و پدر وی نسبت به وضعیت جسمی پژمان ظفرمند ابراز نگرانی کرده است. به گزارش ندای سبز آزادی، پدر این زندانی سیاسی که روز گذشته موفق به

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s