تمدید نشدن مرخصی من مروز برای تمدید شدن مرخصی ام با دفتر دادیار ناظر برزندان خدابخشی تماس گرفتم ا هر چند از وضعیت نیما فرزند بیماری خودم که هنوز فرصت وامکان این را نداشته ام برای رسیدگی پزشکی به نزد پزشک بروم ونیما همچنان باید تحت مراقبت پزشکان محک باشد ب

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s