ضرب و شتم جعفر اقدامی در زندان رجايی شهر کرج خبرگزاری هرانا – ماموران بازرسی زندان رجايی شهر (گوهردشت) کرج اقدام به ضرب و جرح و فحاشی جعفر اقدامی نمودند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، روز گذشته خانواده افشين اسا

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s