فرماندهان سپاه و بسیج طلبکار شدند بهرام رفیعی در ادامه ابراز خوشنودی بعضی از مقامات سپاه پاسداران از مواضع و اظهارات حسن روحانی و وزرای پیشنهادی وی در صحن علنی مجلس درباره انتخابات مناقشه برانگیز 88، اینک برخی دیگر از آنان این مواضع را از جمله “پیروزی های

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s