اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه با روز: وزیر اطلاعات نگفته کار خلاف چیست فرشته قاضی سخنان وزیر اطلاعات کابینه حسن روحانی مبنی بر ایجاد زمینه برای بازگشت برخی از کسانی که بعد از انتخابات جنجال برانگیز خرداد 88 ایران را ترک کرده اند، واکنش برخی چ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s