پس از ماه ها تاخیر انجام شد: انتقال فیض الله عربسرخی به بیمارستان برای جراحی فیض الله عرب سرخی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، سرانجام پس از ماه ها تعلل مقامات مسئول برای ادامه درمان و انجام عمل جراحی به بیمارستان اعزام شد. به گزارش کلمه، پس از

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s