احضار و محاکمه روحانی سنی و کرد توبه نکنید از امامت جمعه برکنار می‌شوید کاوه قریشی اولین جلسه دادگاه سلام گلنواز، امام جمعه، روحانی اهل سنت و عضو گروه “مکتب قرآن” کردستان روز دوشنبه، با طرح اتهاماتی سنگین در دادگاه ویژه روحانیت تبریز برگزار شد. قاضی این ر

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s