افشای هديه ۱۶ ميليارد تومانی احمدی‌نژاد به خودش روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، دو روز پس از درخواست ریيس جمهوری دوره اصلاحات برای آزادی زندانيان سياسی و شکست حصرها، با انتشار يادداشتی محمد خاتمی، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی را مورد اتهام و اهانت قرار

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s