نامه دردناک مجید دری بعد از انتقال به زندان کارون اهواز (مجید دری را ۱۸ تیر ۸۸ بازداشت کردند و از آن موثع حتی یک روز هم مرخصی نیامده است. یک سال و نیم اول زندانش را در اوین گذراند، اما در پاییز ۸۹ به زندان بهبهان تبعید شد. دو سال و ۹ ماه در زندان بهبهان ب

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s