تاتیانا وُلتسکایا و کلر بیگ پلیس یک گالری را به خاطر نمایش تابلویی از پوتین در لباس زیر زنانه تعطیل کرد. همه می‌دانند که مقامات حکومت روسیه خیلی اهل شوخی نیستند. ولی در این مورد مشخص به نظر می‌رسد که حتی یک ذره انعطاف نشان نداده‌اند. بنا بر اطلاعات رسیده

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s