آژانس کُردپا: “جمشید فرجوندفردا” عکاس کُرد اهل بیجار توانست رتبه‌ی نخست جشنواره “حفاظت از محیط زیست” مناطق شمال غرب ایران را به خود اختصاص دهد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s