رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه با روز: زندانی سیاسی نداریم فرشته قاضی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در مصاحبه با “روز” میگوید در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.به اعتقاد الهیار ملک شاهی تا زمانی که طرح جرم سیاسی که روز گذشته به کمیسیون حقوقی و

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s