پی‌گیری شکایت علیه طرح سهمیه‌بندی جنسیتی ۱۳ شخصیت حقیقی علیه ۳۸ نهاد و سازمان و دانشگاه به دلیل اجرای طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در دو مرحله به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. ۶۰۰ فعال مدنی نیز با اعلام حمایت از این شکایت به معترضان این طرح پیوسته‌اند. مهرما

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s