کفن پوشان بدون شغل مانده به خیابان ها برمی گردند آغاز دوره تازه ای از خودسری خیابانی حميد احدي افشای برنامه ریزی گروه های افراطی برای حمله به رییس جمهور در بازگشت از سفر نیویورک و بازگشت رهبران این گروه ها به صحنه سیاسی، به نظر کارشناسان سیاسی، خبر از باز

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s