مریم شفیع پور، عضو کمیته زنان ستاد دانشجویی انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ به بند عمومی منتقل شد. به گزارش کلمه، مریم شفیع پور که بیش از دوماه از بازداشتش می گذرد، سرانجام به بند عمومی منتقل شد. چندی پیش، در اولین دیدار کابینی خانواده شفیع پور با

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s