شبنم مددزاده ۲۶ ساله شد شبنم مددزاده شبنم مددزاده امروز ۲۶ ساله شد سال هشتاد و هفت را خیلی ها فراموش کردند، خوب حق دارند، آنها فقط اخبار خبرنامه امیرکبیر یا خبرنامه بوعلی سینا (سایت های خبری نزدیک به انجمن های اسلامی دانشجویان عضو طیف علامه دفتر تحکیم وحد

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s