سانسور شعر سهراب سپهری در کنگره “صدای پای آب” در کنگره سراسری سهراب سپهری بخشی از شعر “ندای آغاز” حذف شد. رسانه‌های ایرانی نوشتند: “اگر این شعر برای خواندن در مراسم مناسب نبود، بهتر بود خوانده نشود”. علیرضا معینی، مجری مراسم بعد از خواندن “من به اندازه یک

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s