آن زن آمد. آن زن با سری بالا و غروری آهنین آمد. نسرین ستوده امروز میهمان ما در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری بود. در فرازی از سخنانش چنین گفت: تحمل زندان آسان است. آنچه صعب و دشوار است، بودن در محاکم و دیدن احکام نا عادلانه می باشد. از صفحه فیسبوک

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s