سحام نیوز: روز دوشنبه٬ دادگاه مریم شفیع پور به ریاست فاضی صلواتی در شعبه ۱۵ برگزار خواهد شد. به گزارش خبرنگار سحام٬ پس از مدتها٬ وکیل این زندانی سیاسی توانسته با وی ملاقات و پرونده وی را نیز مورد بررسی قرار دهد. لازم به ذکر است که هفته گذشته نیز به این فع

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s