مهدی خزعلی: برخی قضات می‌گویند ما کاره ای نیستیم کلمه:‌ مهدی خزعلی با رای جدیدی از دادگاه انقلاب مواجه شد؛ ۶ سال حبس به جرم تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. وی با این حال و با وجود آنکه مجموع احکام صادره علیه وی به ۳۴ سال و نیم محرومیت ها

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s