تجمع و بازداشت معترضان در برابر مجلس قول های لاریجانی به پیروان آیین یارسان کاوه قریشی شماری از اعضای معترض پیرو آیین یارسان با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و ملاقات با رئيس مجلس خواهان رسیدگی به مطالبات مذهبی و شهروندی خود شدند؛ یک نماینده یارسان که د

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s