برنامه‌های تازه گوگل برای حمایت از آزادی بیان و مبارزه با سانسور شرکت عظیم اینترنتی گوگل روز دوشنبه، ۲۹ مهر ماه، دو برنامه تازه را به کاربران معرفی کرد. برنامه‌هایی که گوگل می‌گوید، برای کمک به روند آزادی بیان و مقاومت و مبارزه با سانسور دولتی شکل گرفته ا

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s