علیرضا روشن همه را آزاد کنید. دست از سر همه بردارید. کشور را رو به نابودی کشانده‌اید. کدام سوار این اندازه نادان است که مرکب و موکب را در باتلاق بدواند. اینجا – در این مسیر که پیش گرفته اید – هر قدم‌برداشتن – یعنی دور شدن از ساحل امن،‌ یعنی تا ته در لجن ف

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s