از صفحه فیس بوک فرزانه میرزاوند،همسر سیامک قادری روزنامه نگار دربند: “این روزا از تریبونهای مختلف بحث رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی به مراتب مطرح میشه. در مورد رفع حصر بحثی ندارم. اما در مورد آزادی زندانیان سیاسی خصوصا پرونده های مرتبط با انتخابات منحوس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s