مریم شفیعی همسر عماد بهاور از رفتار غیر اخلاقی و توهین آمیز مامور زندان در ملاقات امروز وی با همسرش خبر داد. ماموران زندان در زمان بازرسی بدنی، مطابق رفتاری که هفته گذشته با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد صورت گرفت از وی خواسته اند که لباس های خود را

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s