نورچشمي خامنه اي كه طناب دار بر گردن جوانان مي اندازد محمد مرزيه نامي است كه براي زندانيان جنوب كشور، بسيار آشنا است. وي دادستان زاهدان و مهره مورد اعتماد خامنه اي در شكنجه و سركوب و اعدام زندانيان مي باشد. مرزيه كسي است كه زنداني را براي وادار كردن به اع

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s