سید احمد رونقی : ما چهار سال است شب و روز نداریم و بخاطر وضعیت پسرم خون دل می خوریم، بدون همراه و تن ها ، سخت ترین روز ها را پشت سر گذاشته ایم و راه های طولانی را طی کرده ایم تا بتوانیم جان و سلامت فرزندمان را حفظ کنیم. فرزند من حسین رونقی ملکی از طریق پی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s