کردهای سوریه امروز رسماً اعلام «حکومت موقت» کردند. این حکومت متشکل از تشکل‌های کردها، اعراب، چچن ها و مسیحیان خواهد بود. بر اساس این مدل، کردستان سوریه به سه ایالت خودمدیر [کانتون] تقسیم می‌شود. این سه ایالت عبارتند از: عفرین، کوبان و جزیر. این سه ایالت ب

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s