خالی‌بندی: حل مشکلات در ۱۰۰ روز آیا گذشته روحانی «کلید» فهم آینده او است؟ حسن روحانی پیش از برگزاری انتخابات به رای دهندگان، خبر از برنامه مدون یک ماهه و ۱۰۰ روزه خود برای حل بسیاری از مشکلات داده بود. بخشی از شهروندان بدون آشنایی با سوابق «حسن فریدون» به

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s