پزشک گناهکار مهرانگیز کار درادبیات قضائی و امنیتی ایران، پزشکی که به سوگند و وظیفه عمل می کند، گناهکار است و مستوجب کیفر. وکیل مدافعی که به سوگند و وظیفه عمل می کند، گناهکار است و مستوجب کیفر. دکتر رضا حیدر پور پزشک بهداری زندان اوین، آخرین گناهکار از این

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s