پشت پرده دیپلماسی لبخند بيژن صف سري همه چیز بر مدار آشتی با جهانی است که تا کنون بر ولایتمداران نظام ولایی سخت گرفته اند ، بی شک پايان يافتن معضل اتمی اتفاق خوبی است که همه وطن پرستان در پی تحقق آن هستند و از همین رو برخی از افراد و گروه های مخالف نظام هم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s