فراخوان : در بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر درپانزدهمین سالگرد به خون خفتنشان ما را تنها نگذارید روز جمعه یکم آذرماه ۱۳۹۲ از ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر خیابان سعدی جنوبی، خیابان هدایت (شهید قائدی)، کوچه مرادزاده( روبه‌روی خیابان علایی)، پلاک ۱۸ پرستو فروهر، آرش

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s