دکترغروی قربانی دیگرتفتیش عقاید gharavi5 کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور طی بیانیه ای تحت عنوان «دکتر غروی قربانی دیگر تفتیش عقاید» به بازداشت اندیشمند سرشناس دکتر علی اصغرغروی اعتراض کرده و آن را خلاف قوانین رسمی کشور دانستند. در بخشی از این بیانیه آمده

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s