روزنامه نگاران زندانی را فورا آزاد کنید! • فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران (IFJ) از دولت ایران خواسته است که همهٔ روزنامه‌نگارانی را که به طور غیرقانونی در آن کشور در بازداشت هستند بی‌درنگ آزاد کند … اخبار روز: www.akhbar-rooz.com شنبه ۲ آذر ۱٣۹۲ – ۲٣ نوا

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s