آیا معلمان ممنوع التدریس به کار بر میگردند؟ اعضای تشکل‌های صنفی معلمان می‌گویند که این فهرست تهیه شده و در حال تکمیل شدن است اما هنوز وزارت آموزش و پرورش هیچ خبری درباره وضع اشتغال این افراد به آنها اعلام نکرده و حکم هیأت‌های تخلفات اداری استان‌ها هنوز بر

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s