در پی بستری شدن دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در بیمارستان پارس تهران جمعی از اعضای جبهه ملی ایران روز پنج شنبه از وی عیادت کردند. بیماری ریوی و تنگی نفس دکتر یزدی در اثر حبس‌های طولانی مدت در سلول انفرادی و بدون اجازهٔ هواخوری در مدت بازداشت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s