جمع کثیری از فعالان حقوق بشری و سیاسی و مدنی و چند نهاد حقوق بشری در بیانیه ای به شرح حال مشروحی از محمدرضا پورشجری وبلاگ نویس و فعال مدنی پرداختند و مصرانه خواستار ورود جوامع حقوق بشری به پرونده این وبلاک نویس زندانی شده و خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر به

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s